Opritten en parkings

Parking appartement

  • aanleg van opritten en parkings rond private en industriële gebouwen
  • voorbereidingswerken voor groenzones met leveren van teelaarde en/of geschikte aanvulgrond
  • aanleg parkings in asfalt, beton, klinkers en alle soorten grind