Grondwerken

  • bouwrijp maken van gronden
  • voorbereidingswerken voor de aanleg van groenzones
  • funderingswerken
  • rioleringswerken
  • plaatsen van regenputten en septische putten
  • wijzigen van het bodemreliëf, ophogingen en afgravingen
  • plaatsen van drainage
  • verhardingswerken
  • storten van beton (vloeren, funderingen,...)